กสิกรไทยมอบรางวัลนิสิตชนะเลิศออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม โครงการ CU NEX

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และรศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบเกียรติบัตรพร้อมและทุนการศึกษาให้ผู้ชนะการออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม สะท้อนแนวคิดโครงการ CU NEX มีความสวยงาม และใช้งานได้จริง โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวชนิดาภา สว่างวโรรส นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำงานขั้นตอนการติดตั้งลวดลายใหม่ของตู้เอทีเอ็มทั้ง 12 ตู้ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย  ณ อาคารจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้