บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ฉลองความสำเร็จจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน มูลค่า 8 พันล้านบาท

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์พร้อมด้วย นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมด้วยนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการสายวานิชธนกิจธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง  ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายสมสกุล วินิชบุตรผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Client Coverage 2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณอนุวัตร์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  และ คุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ร่วมฉลองความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่า 8,000 ล้านบาท  ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อย สถาบัน  และมูลนิธิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและยาวนานในธุรกิจ ความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในประเทศไทยมายาวนานกว่า 141ปี และจะเติบโตคู่กับประเทศไทยต่อไป  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้