นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานสินไหมทดแทน (ประกันภัยทรัพย์สิน)

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานสินไหมทดแทน (ประกันภัยทรัพย์สิน) ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี จำนวน 94 คน ซึ่งจัดโดย ชมรมสินไหมทดแทน คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการจัดการสินไหมทดแทน พร้อมเผยเทคนิคในการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เสริมสร้างทักษะและยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ประกันภัยยุคใหม่ให้รองรับกับธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคต ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย