กรุงศรีคว้ารางวัล Best Bank for SMEs จาก Asiamoney สองปีซ้อน 

กรุงศรี โดยนายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยนางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ และนางสาวมันตินี อัครเสริญ  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ รับรางวัล Best Bank for SMEs in Thailand จากงาน Asiamoney Best Bank Awards 2019  ซึ่งจัดโดย Asiamoney นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME และคุณภาพสินทรัพย์ รวมทั้งบริการทางการเงินที่โดดเด่นด้วยการให้คำปรึกษา การให้ความรู้และกิจกรรมที่ช่วยสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ผ่านบริการ Krungsri SME Business Empowerment ให้กับผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจไทยผ่านการผสานความ