สมาคมธนาคารไทยเชิญชวนคนกู้ซื้อบ้านลงทะเบียน “บ้านดีมีดาวน์”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 อนุมัติโครงการบ้านดีมีดาวน์ สนับสนุนเงินเพื่อลดการผ่อนดาวน์ 50,000 บาท ให้กับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้สิทธิ 100,000 รายแรกที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี  มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ในระบบฐานภาษี   ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ที่สร้างเสร็จจากผู้ประกอบการ ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 นั้น 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ทั้งนี้ ผู้ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก จากนั้นสามารถติดต่อไปยังธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งที่ท่านขอสินเชื่อ  เพื่อให้ความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ แจ้งผล และรับสิทธิ์ตามเงื่อนไข เมื่อสถาบันการเงินอนุมัติเงินกู้และดำเนินการจดจำนองแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563  จะมีการโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้หลักซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินโอน 1คนต่อ สิทธิ