โตเกียวมารีนประกันชีวิตจัดงานเลี้ยงลูกค้า VIP

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตอกย้ำการให้ความสำคัญถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทในระยะยาว จัดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณกับบริษัทในงาน โตเกียวมารีนประกันชีวิต VIP Party วันเพิเศษ กับคนพิเศษ”  ภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุข ความสดใส โดยคัดสรรกิจกรรมสุดพิเศษทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางเงิน ควบคู่ไปกับอาหารเมนูสุดพิเศษ เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีไปยังลูกค้าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และขอบพระคุณลูกค้า VIP ที่ได้มอบความไว้วางใจให้โตเกียวมารีนได้ดูแลความมั่นคงทางการเงิน และส่งมอบความอุ่นใจผ่านกรมธรรม์การประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้อนรับลูกค้า VIP และพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ กับลูกค้าของบริษัทโดยตรงอย่างเป็นกันเอง โดยบริษัทวางแผนที่จะจัดงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างต่อเนื่องในระยะยาว