“โคคา-โคลา” ร่วม “ดอยคำ” หนุนเกษตรกร เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่จากมินิทเมด

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมสนับสนุนผลผลิตในประเทศ ด้วยการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากดอยคำ มาเป็นส่วนผสมในสองผลิตภัณฑ์ใหม่จากน้ำผลไม้พร้อมดื่ม “มินิทเมด” 

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า โคคา-โคลาไม่เพียงดำเนินธุรกิจโดยรับฟังความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ แต่ยังมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ การได้ร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตอาหาร จำกัด นั้น นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ในการส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไทย โดยนับเป็นครั้งแรกที่น้ำผลไม้พร้อมดื่มมินิทเมด ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำผลไม้อันดับหนึ่งของโลก ทำการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่น (local ingredient source) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม และน้ำรสเสาวรสผสมน้ำผึ้งมะนาว จากมินิทเมดนี้ ยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดมินเทล พบว่าผู้บริโภคในประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นกระแสในการดูแลตัวเองในหลายๆ ด้าน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อทำให้เป็นผลดีต่อตัวเองมากขึ้น โดยผู้บริโภคร้อยละ 79 ตั้งเป้าหมายในการมีโภชนาการที่ดีขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค โดยหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีกับสุขภาพมากขึ้น

จากเทรนด์สุขภาพที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โคคา-โคลา จึงเดินหน้านำเสนอนวัตกรรมเครื่องดื่มที่ช่วยขยายพอรต์โฟลิโอให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และสะท้อนการเป็นบริษัทเครื่องดื่มเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง ภายใต้ความร่วมมือนี้ โคคา-โคลา จะทำการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร คือ มะเขือเทศ และเสาวรส จากเกษตรกรของดอยคำมาใช้เป็นส่วนผสมในน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มินิทเมด รสชาติใหม่

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า ดอยคำ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมมากว่าครึ่งศตวรรษ จวบจนปัจจุบัน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ด้วยแนวคิด “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

และถือเป็นความภาคภูมิใจของดอยคำ ทั้งน้ำมะเขือเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ในตลาด และน้ำเสาวรส ที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค โดยความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของประเทศ และที่สำคัญจะทำให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดี อยู่ดี อย่างยั่งยืน สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งบริษัท

น้ำผลไม้พร้อมดื่มมินิทเมด 2 รสชาติใหม่ น้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม และน้ำรสเสาวรสผสมน้ำผึ้งมะนาว เป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มที่โคคา-โคลาพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอการผสมผสานอย่างลงตัว เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มคุณภาพสูง รสชาติดี โดยมินิทเมด น้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม เป็นการผสมผสานของน้ำมะเขือเทศคุณภาพจากโครงการหลวงดอยคำที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ เข้ากับน้ำส้มนำเข้าจากมินิทเมด ซึ่งคัดสรร

จากแหล่งคุณภาพ มีไลโคปีน 2,418 ไมโครกรัมต่อขวดขนาด 335 มล. สามารถพบกับน้ำผลไม้พร้อมดื่มมินิทเมด น้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม ขนาด 280 มล. และ 335 มล. และมินิทเมด น้ำเสาวรสผสมน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 280 มล. ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ