เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล Top Employer Thailand 2020

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณศรัณยา เทียนถาวร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัล Top Employer Thailand 2020 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ซึ่งมีคุณเดวิด พลิงค์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส เป็นตัวแทนมอบรางวัล ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการคัดเลือกองค์กรต่างๆ ใน 118 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมของเอไอเอ ประเทศไทย ในการดูแลพนักงานและการบริหารสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยยึดแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่มุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก” ทั้งในแง่วัฒนธรรมองค์กร

ตลอดจนการดูแลชีวิตพนักงานอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลาของการทำงานที่เอไอเอ ประเทศไทย ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอไอเอ ประเทศไทยเป็นองค์กรนายจ้างชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา