ทีเอ็มบี ธนาคารไทยแห่งแรกประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี ได้ดำเนินออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) มูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า “ทีเอ็มบีถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเป็นอย่างดี เห็นได้จากยอดจองที่สูงถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากยอดจัดสรรจริง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายได้ที่ 4.90% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (Initial Price Guidance) ถึง 35 bps โดยมีสัดส่วนเป็นผู้ลงทุนจากทวีปเอเชีย 85% ทวีปยุโรปและอื่นๆอีก 15% ซึ่งคิดเป็นจำนวนนักลงทุนมากกว่า 100 สถาบัน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นธนาคารธนชาต รวมทั้งเป็นฐานเงินทุนระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของธนาคารภายหลังการรวมกิจการ”

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) นั้น เป็นประเภท Reg S คือ เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิในลักษณะคล้ายทุน ไม่มีอายุ แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด เมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี (PERPNC5) ในราคาเต็มหน้าตั๋วมีอัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มี Citigroup, HSBC และ ING เป็น Joint Book-Runners และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service) ที่ระดับ Ba3 และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)