ขอเรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาในงาน “OpenSky 2020 : Opportunities and Challenges โอกาส และความท้าทายในกิจการดาวเทียมของไทย”

นิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานสัมมนา “OpenSky 2020 : Opportunities and Challenges โอกาส และความท้าทายในกิจการดาวเทียมของไทย” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจดาวเทียมทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

อาทิ พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อ “ดาวเทียมไทยจะไปทางไหน”,  ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ หัวหน้างานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงประเด็นดาวเทียมไทยในหัวข้อ “เปิดมุมมอง เปิดเสรีดาวเทียมไทย” และ คุณวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด บรรยายหัวข้อ “พลิกโฉมกิจการดาวเทียมไทย สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0” เป็นต้น

นอกจากนี้ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ธุรกิจได้อะไร เปิดเสรีกิจการดาวเทียม โดยวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจหลังจากการเปิดแข่งขันเสรีในกิจการดาวเทียมไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้  ได้แก่ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองประธานคณะกรรมการธิการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ,คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) คุณศมาธร เทียนกิ่งแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี  บริษัท มิว สเปซ แอนด์  แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

งานนี้ สำรองที่นั่งฟรี และมีที่จำนวนจำกัด คลิก>> OpenSky 2020: Opportunities and Challenges โอกาส และความท้าทายในกิจการดาวเทียมของไทย

หรือโทรสำรองที่นั่ง(ในเวลาทำการ) ที่ คุณธนพร นุชถาวร (หนึ่ง) 086-323-9944

ห้ามพลาด เพราะโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีกิจการดาวเทียมกำลังเปิดกว้างอีกครั้ง