‘Netizen’ ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี อัพเกรดซอฟท์แวร์ ‘รพ.สินแพทย์’ ทั้งเครือ มุ่งสู่ Intelligent Healthcare รับการขยายธุรกิจรับการแข่งขัน

“เนทติเซนท์”  MOU วางระบบ Netizen Peony กับ โรงพยาบาลสินแพทย์-โรงพยาบาลในเครือ 5 แห่ง เชื่อมโยงนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ ยกระดับระบบปฏิบัติการ รพ. ตอบโจทย์ธุรกิจ Healthcare มุ่งนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อชิงความเป็นผู้นำในตลาด รองรับแผนขยายโรงพยาบาลในกทม.และปริมณฑลเพื่อมรองรับการเติบโตของตลาดกว่า 10% ในทุกปี

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า ภาพรวมในตลาดธุรกิจ Healthcare กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อมอบบริการที่สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุค 4.0 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มุ่งยกระดับธุรกิจสู่Intelligent Healthcare ด้วยการ นำเอา เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ เพราะการวางระบบซอฟต์แวร์เป็นฐานรากสำคัญของธุรกิจเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการรวบรวมฐานข้อมูลเอาไว้บน Cloud ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ Healthcare ในยุค Digital Transformation นอกจากนี้ในอุตสาหกรรม Healthcare ข้อมูลจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นใครมีข้อมูลมากกว่า และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า จะกลายเป็นผู้นำในวงการ

ล่าสุด เนทติเซนท์ ได้เข้าไปวางระบบซอฟท์แวร์ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ของ Netizen ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ กว่า 5 สาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยระบบจะช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงาน ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม Healthcare as a Service ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบ Netizen.Cloud

นอกจากนี้ ได้มีการ Embedded Analytics Report เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจบนข้อมูลคุณภาพเชิงลึก เรียลไทม์ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลและประวัติคนไข้ โดยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย การันตีข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ถึง 99.95% และมีโซลูชันในการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนทางไอที ต้นทุนด้านการปฏิบัติงานและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในระยะยาว

ด้านนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่า แม้ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดีในทุกๆภาวะเศรษฐกิจ แต่ทางสินแพทย์ก็ยังคงมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนั้นก็ทำให้งานหลังบ้านมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการก้าวไปสู่การเป็น Intelligent Hospital จะต้องมีระบบหลังบ้าน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีไปพร้อมๆกับระบบการให้บริการหน้าบ้าน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราและโรงพยาบาลในเครือ มีแผนรุกขยายตลาดธุรกิจ Healthcare เพื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดมากกว่า 10% ในทุกปี ด้วยเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการระดับกลาง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรที่หนาแน่นในแต่ละเขตพื้นที่ เชื่อมต่อพื้นที่การบริการด้าน Healthcare ด้วยการสร้าง Medical Complex คลีนิคเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง 5 เท่า

“ ERP Netizen Peony สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีสากล และโรงพยาบาลภายในเครือ รวมถึงให้ได้รับมาตรฐานบุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือ เพื่อรองรับแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายเพิ่มเติมกว่า 11 สาขาในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า ERP Netizen Peony ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปการดำเนินธุรกิจในการเป็น Intelligent Healthcare ในอนาคตอันใกล้อย่างแท้จริง” นายสิทธิ กล่าว