เยี่ยมชมกิจการ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจ และนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Liang Tao, the Vice Chairman of the China Banking and Insurance Regulatory Commission พร้อมด้วยผู้บริหารซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และร่วมแลกเปลี่ยนถึงการดำเนินธุรกิจในตลาดประกันภัยของทั้ง 2 ประเทศ โดย China Banking and Insurance Regulatory Commission ได้ให้ความสนใจในการประกันภัยด้านการเกษตรและการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในประเทศไทยเป็นพิเศษ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562