อลิอันซ์ อยุธยา รับใบรับรองให้เป็นสมาชิกของ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

อลิอันซ์ อยุธยา โดย ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล อิศรา ชูวิศิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’ Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ในปีต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับ อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติอย่างละเอียด ชัดเจน รวมถึงมีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย