“แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”

พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนางปาณี เจียรดิฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน พร้อมเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและการบริหารหนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี อ.ธรัชสักก์ กิตติ์พันสมุทร ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี