“KERRY”ตื่นตัวพลังงานทดแทน จับมือ PEA ร่วมทำวิจัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัยโครงการทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project)  ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานที่เคอรี่ สยามซีพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพผ่านPEA Digital Platform

นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดเผยว่า “PEA ในฐานะผู้ให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาเกือบ60 ปี ร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัดผู้ให้บริการด้านท่าเทียบเรือน้ำลึก และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีความร่วมมือดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในพื้นที่ให้บริการของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัดเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการของ PEA รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology”

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตจำกัด เสริม“การจับมือกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แสดงถึงพันธกิจที่มั่นคงของบริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ตในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ บริการต่อลูกค้าและประโยชน์ต่อชุมชนที่ท่าเรือของเราตั้งอยู่บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ตรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการศึกษาและวิจัยพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ ผมมั่นใจว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะผลักดันให้บริษัทฯของเราขยายศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมตอบรับกับเป้าหมายของเราในการเป็น Digital Seaport หรือท่าเรือแห่งยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี”

ความร่วมมือระหว่าง PEA และKERRYในครั้งนี้ นับเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กรในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานในยุคดิจิทัล เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ PEA ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป