อิตัลไทยวิศวกรรม สนับสนุนกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคอีสาน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชน จำนวน 10 โรงเรียน และทีมฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ทางภาคอีสาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Italthai Dream It Forward 2019 ของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมรับมอบ ณ โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้