กรุงเทพประกันชีวิต ส่งต่อรอยยิ้มสู่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข

กรุงเทพประกันชีวิตนำทีมผู้บริหาร พนักงาน และนักแสดง กอล์ฟ พิชญะมุ่งหน้ามอบความสุขภายใต้โครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” เข้ามอบถังเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีรวมกว่า 145 ชีวิต เพื่อสร้างน้ำดื่มสะอาดสู่คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี

คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“เพื่อตอกย้ำนโยบายเพื่อสังคมในการดูแลคุณภาพชีวิต การศึกษาและอนาคตของเยาวชนไทย กรุงเทพประกันชีวิตริเริ่มโครงการ“น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข”มาตั้งแต่ปี 2556 และยังทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกรุงเทพประกันชีวิตตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเยาวชนและประชาชน ในเรื่องสุขอนามัย การอออกกำลังกาย การบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและสิ่งที่โรงเรียนต่างๆ ขาดแคลน เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ห่างไกล ในสถานศึกษานั้นอยู่ห่างไกลตัวเมือง ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด

แหล่งน้ำที่โรงเรียนใช้ ส่วนใหญ่มาจาก น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำประปาภูเขา น้ำฝน ซึ่งสามารถนำมาดื่มได้ แต่ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบความกระด้างสูงถึงสูงมาก หากดื่มน้ำดังกล่าวเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” ด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาด เช่น ถังน้ำดื่ม และเครื่องสูบน้ำตามความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อสุขภาพ สุขอนามัย และชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของน้องๆ เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล”

ด้าน ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) กล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางกรุงเทพประกันชีวิตเห็นความสำคัญในเรื่องน้ำดื่มสะอาดของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพราะศูนย์การเรียนของเรานั้นตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หากดื่มน้ำที่มีไม่มีคุณภาพเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเด็กๆได้ จึงขอเป็นตัวแทนโรงเรียนขอบคุณทุกท่านที่ ได้มอบถึงเก็บน้ำกว่า 10,000 ลิตร รวมทั้งระบบทำน้ำสะอาด รวมถึงได้มาทำให้เด็กๆ ได้มีความสุขกับโครงการดีๆ ในวันนี้”

กิจกรรมในครั้งนี้ทั้งยังมี นักร้อง-นักแสดง จิตอาสา กอล์ฟ พิชญะมาร่วมสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ในช่วงอาหารกลางวัน พร้อมทำกิจกรรมนันทนาการมอบความสนุกให้กับเด็กๆทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุก ความสุข และรอยยิ้มของน้องๆ นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ที่ได้รับเครื่องกรองน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ และน้ำดื่มสะอาดไว้ดื่มเพื่อคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า