สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะศึกษาดูงานประกันภัยการเกษตรที่จีน

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะทำงานโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และบริษัทประกันภัย ศึกษาดูงานการประกันภัยการเกษตร การประกันภัยสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร และการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเรียนรู้และเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย และเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรไทยต่อไป ณ นครเซี่ยงไฮ้และเมืองซูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน