พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 2,500,250 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการรักษาโครงการ “กลับมาเดินอย่างมีความสุขอีกครั้งในผู้สูงอายุ” และเพื่อโครงการการปรับปรุงศูนย์การวิจัยและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ และพล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 10 โรงพยาบาลตำรวจฯ