“กรุงเทพประกันภัย ยืนหนึ่งด้วยรางวัล Domestic General Insurer of the Year – Thailand”

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รับรางวัล Domestic General Insurer of the Year – Thailand จากงาน The Insurance Asia Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia

โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยศักยภาพของการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชียที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง