งาน TMB SME Industry Forum 2019 เสริมศักยภาพรอบด้านให้เอสเอ็มอีไทย

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมงาน TMB SME Industry Forum 2019 เสริมศักยภาพรอบด้าน ให้เอสเอ็มอีไทย ก้าวไกลได้มากกว่า ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว งานสัมมนาใหญ่แห่งปีที่นำเสนอความรู้เจาะลึกเพื่อเอสเอ็มอี  4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง,อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมผู้ค้าส่ง และอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซ สัมมนาฟรี! ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้

งานสัมมนาจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ เพื่อนำเสนอความรู้ครอบคลุมและเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม โดย วันพุธที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เวลา 9.00 – 12.00 น. อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และ 13.30 – 16.30 น. อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน เวลา เวลา 9.00 – 12.00 น. อุตสาหกรรมผู้ค้าส่ง และ 13.30 – 16.30 น. อุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซ

พบกับเทคนิค แนวคิด และการส่งต่อประสบการณ์จาก 10 นักธุรกิจและกูรูเอสเอ็มอีชื่อดัง ได้แก่ พจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสซิเดนท์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด, มิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จำกัด, สมบูรณ์ อุรานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), ทัดณัฐ ฉันทธรรม์ เจ้าของแบรนด์แมลงอบกรอบ “ไฮโซ”, ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, ถนอม เกตุเอม กูรูด้านภาษีและบล็อกเกอร์ด้านการเงิน, ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด, บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ เจ้าของแบรนด์ 31 Thanwa และ Youngfolks, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิต และ นริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

งานสัมมนาดีๆ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไม่ควรพลาด! สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ www.tmbbank.com/sme-forum และโทร. 087-575-7000 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้