ทิพยประกันภัย ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก “พายุใต้ฝุ่นฮากิบิส” ญี่ปุ่น

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุใต้ฝุ่นฮากิบิส” ที่ประเทศญี่ปุ่นให้สามารถผ่านพ้น วิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

สำหรับลูกค้าของทิพยประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (TA) และยังติดค้างอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทิพยประกันภัยขยายความคุ้มครองให้ท่านอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าท่านจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย……Hotline ทิพยประกันภัยขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามโทร +66 2 696 3686 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Inbox Facebook ทิพยประกันภัย