เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดกิจกรรม AIA Prestige the Exclusive Fin Talk

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดกิจกรรม AIA Prestige the Exclusive Fin Talk เสวนาพิเศษกับวิทยากรระดับประเทศ แก่แขกผู้มีเกียรติกว่า 1,000 ท่าน

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดกิจกรรม AIA Prestige the Exclusive Fin Talk เสวนาพิเศษกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากความสามารถระดับประเทศ อาทิ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย นายมงคล ลุสัมฤทธิ์ นักวางแผนการเงินมืออาชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลยู ดี ซี กรุ๊ป จำกัด และนายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ AIA Unit Linked Ambassador ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนอย่างมั่งคั่ง เพื่อสร้างความมั่นคง พร้อมทั้งการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ผ่านเครื่องมือที่ช่วยปกป้องความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีลูกค้าคนสำคัญของเอไอเอ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ และธนาคารซิตี้แบงก์รวมกว่า 1,000 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

ในช่วงแรกของการเสวนา นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเกษียณในประเทศไทย และความสำคัญของการวางแผนเกษียณอย่างมั่นคง ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มคนวัยทำงาน ดังนั้น สวัสดิการภาครัฐอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอีกต่อไป นอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยขึ้น และอัตราเงินเฟ้อ ทำให้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นคง โดยการวางแผนเกษียณอายุสามารถเริ่มได้ด้วยการสำรวจตัวเอง สำรวจแหล่งเงินได้หลังเกษียณ คำนวณและวางแผนเป้าหมายค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ จากนั้นเราก็จะทราบว่าเราควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการวางแผนเกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ในช่วงที่สองของการเสวนา ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในระยะยาว รวมถึงการชี้แนะการลงทุนที่ถูกวิธี ซึ่งในการลงทุนนั้นความเสี่ยงจะน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุนในระยะสั้นหรือยาว เนื่องจากระยะเวลาในการลงทุน จะส่งผลต่อความเสี่ยง อาทิ เมื่อเราเลือกระยะเวลาลงทุนที่ยาวนานขึ้น ก็จะช่วยให้ความผันผวนลดน้อยลง ทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้ในการลงทุนนั้น เงินปันผลยังทำให้เงินทุนเกิดการงอกเงยเพิ่มขึ้นเป็นเกือบเท่าตัวได้ หากเราเลือกลงทุนในระยะที่ยาวนานเพียงพอ
สำหรับเสวนาในช่วงสุดท้าย นายมงคล ลุสัมฤทธิ์ นักวางแผนการเงินมืออาชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลยู ดี ซี กรุ๊ป จำกัด และนายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ในฐานะที่นักลงทุนรุ่นใหม่ที่รักอิสระ และ AIA Unit Linked Ambassador ได้บอกเล่าถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบฉบับคนรุ่นใหม่ ผ่านเครื่องมือที่ช่วยปกป้องความเสี่ยงในการลงทุน อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ ที่สามารถนำช่วยอุดรอยรั่วของเป้าหมายทางการเงินได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด อาจจะทำให้การลงทุนเกิดความล้มเหลวได้ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘เอไอเอ ยูนิต ลิงค์’ (AIA Unit Linked) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเจาะกลุ่มคนรักอิสระ ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงขึ้น ผ่านหลากหลายกองทุนที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบัน เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ เอไอเอ อิสระ พลัส (AIA Issara Plus) เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA Smart Select) และเอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (AIA Smart Wealth) ซึ่งครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการความคุ้มครองชีวิตสูง การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง และครอบครัว การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนการศึกษาให้บุตร หรือการดูแลสุขภาพในระยะยาว

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากเอไอเอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581