TK สร้างฝายขยายผืนป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ร่วมกิจกรรมสร้างฝายขยายผืนป่าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ได้แก่เมล็ดมะม่วงหัวแมลงวัน เมล็ดตะโก เมล็ดสัก และเมล็ดมะเกลือ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 เมล็ด

นอกจากนี้ คณะปลูกป่า ยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 3 ฝาย โดยแบ่งเป็นฝายแห้ง 2 ฝาย และฝากเปียก 1 ฝาย ทั้งนี้กิจกรรมที่คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมดำเนินการ ถือเป็นกิจกรรมที่ TK และกลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ได้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงานและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK ร่วมกับพนักงานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ