“ทีเอ็มบี” ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประสบอุทกภัย

“ทีเอ็มบี” ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประสบอุทกภัย
พักชำระหนี้ทั้งรายย่อยและเอสเอ็มอี พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการ

ทีเอ็มบี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประสบอุทกภัย ประกาศพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อย ทั้งสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล นาน 3 เดือน พร้อมสนับสนุนวงเงินกู้ซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% อีกเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพักชำระเงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน หนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็วขึ้นให้สินเชื่อระยะยาวใช้ซ่อมแซมกิจการ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนหลายลูกที่ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและประชาชนในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทีเอ็มบีจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยประกาศพักชำระหนี้นานสูงสุด 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกค้าบัตรเครดิต และลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

พร้อมกันนี้ ทีเอ็มบี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ โดยลูกค้าที่มีวงเงินกู้ระยะยาว สามารถยื่นขอพักชำระเงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน ในส่วนของลูกค้าที่มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ ทีเอ็มบียังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มในการฟื้นฟูกิจการหรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย พร้อมซ่อมแซมความเสียหายของกิจการเพื่อให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี รวมระยะเวลาการพักชำระต้นเงิน (Grace period) 6 เดือน

“ทีเอ็มบีพร้อมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระความเดือดร้อน และเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งลูกค้าของทีเอ็มบีที่ประสบภัยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ผ่าน TMB Contact Center 1558 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center 1558”