ความร่วมมือกับทิสโก้

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารทิสโก้ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ บริการขายประกันผ่านธนาคารรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “Health Protection Advisory : ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพที่ดี” เพื่อนำเสนอสินค้าที่ให้ความคุ้มครองทั้งด้านชีวิต สุขภาพ และ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพที่ดี หรือ EcoHealth System ของบริษัทฯ  ณ  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์