อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับสมัครนักเล่าเรื่อง เพื่อการส่งต่อเรื่องราวดีดีให้กัน

บมจอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดรับสมัครนักเล่าเรื่องภายใต้โครงการ NO ONE IS SOMEONE”  โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ตรง ในเรื่องเกี่ยวกับการกิน การใช้ชีวิต สุขภาพ และการเงิน พร้อมให้คำแนะนำดีที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ผ่านการเล่าเรื่องในแพลตฟอร์ม Healthy Living โดยครั้งนี้จะเปิดรับสมัครผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ขอเพียงมีความรู้หรือประสบการณ์จริง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ตรง ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อมอบคำแนะนำให้กับผู้ที่กำลังเผชิญสถานการณ์นี้ ให้ตระหนักถึงทางเลือกและการใช้เวลาในช่วงสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ ให้ประสบการณ์จริงที่มี ส่งต่อชีวิตดีๆ ให้กัน เพราะเรื่องราวเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายคนมากกว่าที่คิด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  15 ตุลาคม นี้ ผ่านทาง www.healthyliving.in.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ healthyliving@azay.co.th