ทลฉ.ร่วมกิจกรรมปลูกป่า Go Green 2019

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ว่าที่ร้อยตรีจักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล นายกิตติคุณ วรรณปิยะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า Go Green 2019 กับ กลุ่มบริษัท HUTCHISON PSA ESCO DP WORLD& LCITT ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ สัตหีบ จ.ชลบุรี