ยูโอบีติดปีกเยาวชนไทย เดินหน้าเสริมทักษะชีวิตรับโลกอนาคต

ในโลกที่มีความผันผวนตลอดเวลา การเตรียม “ชีวิต” ให้พร้อมรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการมี “ทักษะชีวิต” ในหลายๆ ด้านจะเป็นแต้มต่ออย่างยิ่งในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะสามารถดึงทักษะชีวิตที่ติดตัวมานั้นไปเสริมแกร่งวิชาชีพที่ทำอยู่ให้ครบเครื่องมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำไปต่อยอดกับเส้นทางชีวิตในอนาคตได้

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินกิจกรรม “ทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบส” ภายใต้แนวคิด “เติมใจ…สร้างอนาคต ด้วยทักษะชีวิตดีๆ” โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ UOB Heartbeat โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบีที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ ศิลปะ (Art), การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) ผ่านการดำเนินงาน 3 แนวทาง ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบส เป็นการดำเนินการต่อยอดจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk กิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนสำหรับนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสให้กับเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย โดยยูโอบีประเทศไทยได้นำเงินบริจาคไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งมอบให้กับโรงเรียนพระดาบส และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่เพิ่มเติมมาในปีนี้

“หลังจากที่เราสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสติดต่อกันมาหลายปี ก็ได้คิดต่อยอดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมมากขึ้น จึงเกิดกิจกรรมนี้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ด้วยการมอบความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อันเป็นการจุดประกายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน และอาจนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน หรือเป็นอาชีพเสริมได้ โดยกิจกรรมได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กๆ เป็นอย่างดี กิจกรรมเวิร์คชอปที่จัดขึ้นก็มาจากการสอบถามความสนใจของพวกเขาว่าอยากเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อเราจะได้จัดกิจกรรมที่สอดรับกับสิ่งที่เด็กอยากรู้จริงๆ”

สำหรับกิจกรรมทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบสปี 2 มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ครอบคลุมทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน (English for Life), ทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด (Digital for Life), ทักษะการออมเงินและการลงทุนเบื้องต้น (Saving & Investment for Life), ทักษะการสร้างแบรนด์ (Branding for Life) ทักษะศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ (Art for Life) และทักษะการทำอาหาร (Cooking For life)

หนึ่งในวิทยากรของกิจกรรมนี้คือ เชฟแอน-ภาวิตา แซ่เจ้า เชฟหญิงผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร และเป็นเชฟผู้ช่วยคนสำคัญของเชฟเอียน – พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย แห่ง Iron Chef Thailand ซึ่งมาสอนนักเรียนทำอาหารพร้อมจัดกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์สลัดโรล โดยเชฟแอนบอกว่า อาชีพเชฟอยู่ในเทรนด์ของอาชีพที่น่าสนใจ เพราะธุรกิจอาหารในไทยกำลังเติบโตอย่างมาก และไม่สามารถมี AI (Artificial Intelligence) เข้ามาทำงานทดแทนได้ ดังนั้น อาชีพเชฟจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาชีพในอนาคตให้กับเด็กๆ เพราะเมื่ออยู่ในวิชาชีพนี้ไปนานๆ จะทำให้ยิ่งมากประสบการณ์ สามารถสร้างเส้นทางชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองได้อีกด้วย

“การมาร่วมกิจกรรมนี้เชฟได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ผ่านการเรียนรู้และทดลองทำอาหาร แม้ตอนนี้พวกเขาอาจไม่ได้คิดจะทำอาชีพเชฟ แต่เมื่อถึงวันที่เด็กๆ ออกไปใช้ชีวิตเอง พวกเขาอาจเริ่มคิดออกว่าเคยเรียนหรือมีความสุขกับการทำอาหารมาก่อน ตอนนั้นเขาก็อาจนำความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปทำเป็นอาชีพได้ เหมือนเราปูทางอาชีพให้พวกเขาด้วยความสุข ซึ่งการใช้ความสุขเป็นตัวนำจะทำให้งานออกมาดี”

จ๋า-ประภาภัทร ขาวคง นักเรียนโรงเรียนพระดาบส หนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เล่าว่า ตนได้เข้าร่วมเวิร์กชอปภาษาอังกฤษ และการทำอาหาร ซึ่งชอบทั้งสองกิจกรรม อย่างการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีความสนุก ไม่เครียด และไม่เหมือนกับที่เรียนมา ทำให้ตัวเองมีทัศนคติที่ดีขึ้นจากเดิมที่มองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก รวมถึงทำให้กล้าแสดงออก และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

“ในส่วนของการเรียนทำอาหารที่ได้ฝึกทำสลัดโรล มองว่าสามารถนำสูตรที่ได้เรียนรู้ไปทำเองได้เลย หรืออาจดัดแปลงสูตรใหม่ ส่วนตัวแล้ววางไว้ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม เพราะเราเรียนด้านวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีการเข้าเวร เมื่อเราว่างหรือออกจากเวรแล้วก็ทำสลัดโรลไปขายได้ ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวเองอีกทางหนึ่ง”

ขณะที่ ม่อน-ภัทรพงษ์ วัฒนวงศ์ เล่าว่าตัวเองชอบเวิร์กชอปการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด ได้เรียนรู้การขายของออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่เป็นเจ้านายของตัวเองได้ นอกจากนั้น การเข้าเวิร์กชอปการทำอาหารที่มีกิจกรรมกลุ่มก็ทำให้ตนรู้จักเพื่อนมากขึ้น และได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีของกลุ่มนักเรียนด้วย

“กิจกรรมนี้ตอบโจทย์ชีวิตผมหลายด้าน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากก้าวไปทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากอาชีพที่ตรงกับสายงานที่เรียนมา โดยการเรียนวิชาต่างๆ ช่วยให้ผมได้พัฒนาตัวเองและชีวิตให้เติบโตไปอีกขั้น เพราะสิ่งที่ผมไม่เคยทำ ก็กล้าที่จะลองทำ ซึ่งจะกลายเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวผมไปตลอด และนำไปต่อยอดกับการทำงานในอนาคตได้”

ทั้งนั้น การจัดกิจกรรมทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบสในครั้งนี้มีจิตอาสายูโอบีกว่า 20 คนมาร่วมกิจกรรม ซึ่ง ณาตยา วงศ์เจริญสถิตย์ หนึ่งในจิตอาสายูโอบี บอกว่า ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพราะอยากมาทำความดีกับยูโอบี และชอบบรรยากาศของเด็กๆ ที่มีความสุขกับการทำกิจกรรม ซึ่งปีนี้ก็ได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ

“ส่วนตัวแล้วมองว่ากิจกรรมนี้ช่วยเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากความรู้ด้านวิชาชีพแล้ว พวกเขายังได้ฝึกทักษะด้านอื่น อย่างการทำกิจกรรมที่ต้องมีการนำเสนอผลงาน เขาอาจไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้กับคนแปลกหน้า ซึ่งน้องหลายคนทำได้ดีแม้จะเป็นครั้งแรก เหมือนพวกเขาสามารถก้าวข้ามความท้าทายหรือสิ่งที่เป็นครั้งแรกของเขา โดยเชื่อว่าพวกเขาจะนำทักษะหรือประสบการณ์จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ การเข้าสังคม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะเสริมสร้างให้พวกเขาเป็นคนคุณภาพในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป”