เอเวอร์กรีนฯ มอบเงินสนับสนุน เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ทลฉ.

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 80 แพ็ค พร้อมทั้ง รับมอบเงินสนับสนุน จาก ผู้บริหาร บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่งการกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” (2nd LCP Mini Marathon) ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย