ทลฉ. ร่วมพิธียกเสาเอก IOC

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจจริยะ(IOC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี