กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมBlind Experience

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพาพนักงานเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ Blind Experienceชมละคร 6 มิติ ที่รับชมผ่านการเปิดทุกประสาทสัมผัส (รส กลิ่น เสียง สัมผัส เวลา และจิตนาการ) “เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย”ให้พนักงานได้ท่องไปกับโลกแห่งจินตนาการในความมืด โดยปราศจากการใช้สายตารับชมเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ให้ทุกคนได้สัมผัส รับรู้ เข้าใจมุมมองและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาเพื่อเรียนรู้การอยู่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมองข้ามผ่านความแตกต่างซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นความเสมอภาค และสนับสนุนการให้โอกาส มากกว่าการทำการกุศล เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา