วิริยะประกันภัย-วีแบค สานต่อความร่วมมือ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย” ในรั้ววิทยาลัย

นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม ผู้อำนวยการ  อาจารย์รมิดา ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ อาจารย์ทิพวรรณ์ เปียวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   โดยมี นางสาวศรุดา สุทธิเจริญ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำทีมงานเข้าร่วมจัด “กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ VBAC จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมสนุก พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ถนน รามอินทรา กรุงเทพฯ