ทลฉ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในส่วนภูมิภาค และเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ