ทลฉ.สนับสนุนค่าอาหารรำวงพื้นบ้าน

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารรำวงพื้นบ้าน เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพื้นเมือง ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้