โตเกียวมารีนประกันชีวิต นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมออกบูธในงาน CARE EXPO Thailand 2019

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดยคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหลังเกษียณครอบคลุมทั้งการออมระยะสั้น – ระยะยาว  ร่วมออกบูธในงาน CARE EXPO Thailand 2019 “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” และเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “วิธีสร้างหลักประกันทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงิน ในการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแก่ผู้ร่วมงาน ให้คนไทยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกรมธรรม์ที่สามารถมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจนถึงอายุ 90 ปี ณ ศูนย์การประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 29-1 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก