โตเกียวมารีนประกันชีวิตมอบสินไหมแก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านบาท

คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) พร้อมด้วยตัวแทนผู้ดูแลได้เข้าเยี่ยมลูกค้า พร้อมมอบสินไหมค่ารักษาพยาบาลมูลค่า  4,630,00 บาท ให้แก่ครอบครัวของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์

การเจ็บป่วย ป่วยไข้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โตเกียวมารีนประกันชีวิตพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าเราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ด้วยแบบประกันที่เหมาะสมและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด