ทีเอ็มบีจัดงาน Shaping Thailand’s Competitive Edge 2020

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี จัดงานสัมมนา Shaping Thailand’s Competitive Edge 2020 สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และก้าวไปสู่การแข่งขันของเศรษฐกิจโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่ นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี อนาลิติกส์ นายปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย และ นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ Head of Corporate Human Resources Central Group พร้อมด้วย นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ และนายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมงาน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้