เคทีซี ร่วมกับ เอสซีจี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยในยุคดิจิทัล ผ่านบัตรเครดิต “KTC-SCG VISA Purchasing” พร้อมวงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย คาดสิ้นปีจะมีผู้ถือบัตรไม่น้อยกว่า 1.5 พันราย จากช่วงครึ่งปีแรกอนุมัติไปแล้ว 1 พันราย พร้อมวงเงินบัตรเครดิต
150 ล้านบาท ขณะที่ลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยของเอสซีจีมีกว่า 1 แสนราย

นางจรูญศรี ศรีสุขสันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจร้านค้า “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามศึกษาโปรโมชั่นต่างๆ ที่ออกไปให้บริการกับลูกค้าทุกๆ ครั้ง เมื่อจบช่วงเวลาแล้วซึ่งได้มีการนำมาวิเคราะห์และสรุปผล เช่นเดียวกับบัตรเครดิต “KTC-SCG VISA Purchasing” โดยพบว่า ลูกค้าที่ใช้บัตรในส่วนของ KTC-SCG VISA Purchasing จะเป็นกลุ่มเจ้าของบ้าน หรือกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ จึงทำให้เคทีซี มีความสนใจลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมารายย่อย ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มที่มีการซื้ออย่างต่อเนื่อง มีความถี่ในการซื้อค่อนข้างสูง ขณะที่กลุ่มเจ้าของบ้านจะซื้อเมื่อมีการสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงบ้าน เฉลี่ยระยะเวลา 3-5 ปีต่อครั้ง

ทั้งนี้ ทางเคทีซีจึงได้ปรึกษากับทาง SCG ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้น โดยการออกบัตรเครดิต KTC-SCG VISA Purchasing ให้กับลูกค้าก ลุ่มเป้าหมาย พร้อมวงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย และระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนาน 45 วัน“เคทีซีคิดว่าสิ่งที่ลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยมองว่า บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งพฤติกรรมการซื้อจะจ่ายผ่านเงินสด เป็นหลัก เพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นโอกาส อีกทั้งเพื่อช่วยสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจของช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างในแง่ของการหมุนเวียนเงินได้ ซึ่งที่ผ่านมา KTC กับ SCG ได้มีการ่วมมือกันในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในแง่ของการใช้บัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งดีกว่าการใช้เงินสด อีกด้วย” นางจรูญศรี กล่าว

สำหรับ ปัจจุบันมีช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยสนใจสมัครบัตรเครดิต “KTC-SCG VISA Purchasing” และได้รับการอนุมัติไปแล้วกว่า 1,000 ราย ด้วยวงเงินบัตรเครดิตที่ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้รวมกว่า 150 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปีแรกมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 100 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 3 และ 4 คาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และจะมีผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้นอีก 500 ใบ รวมทั้งปีคิดเป็น 1.5 พันใบ จาก ยอดสมาชิกของ SCG มีกว่า1 แสนรายทั้งนี้ ช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยยังสามารถสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และชำระค่าสินค้าด้วยฟังก์ชั่น KTC QR Pay ผ่านแอพพลิเคชั่น “KTC Mobile” โดยไม่ต้องไปชำระค่าสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้าในขณะที่ร้านค้าเองก็มั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อดังกล่าวได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชั่น “KTC Tap Merchant”

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจจัดจำหน่ายและช่องทางการค้าปลีก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวต่อว่า การดำเนินธุรกิจของช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เงินทุน หมุนเวียนในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาสำคัญของกลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยส่วนใหญ่ คือการมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีปัญหาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ช่างไม่มีเงินทุนที่จะทำงานให้เสร็จหรือมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงมากจากการใช้เงินทุนนอกระบบ

ดังนั้น ความเข้าใจในปัญหาของกลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง “เอสซีจี” ผู้นำในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ “เคทีซี” ผู้นำธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ในการนำเสนอบัตรเครดิต “KTC-SCG VISA Purchasing” สำหรับช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่ต้องการเสริมสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG กว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถซื้อสินค้าด้วยวงเงินสูงสุด
1 ล้านบาทต่อรายสำหรับ SCG เหตุผลที่เลือกเป็นคู่ค้ากัน เพราะเห็นโอกาสในการร่วมมือ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในเรื่องของการขยายภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมกัน เพื่อเป็นการขยายธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น