ทช.รับโล่เกียรติคุณจาก สนช.

“กรมทางหลวงชนบท” รับโล่เกียรติคุณ ในการร่วมเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วย นายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม.และปริมณฑล สำนักบำรุงทาง เข้าร่วมงานมอบโล่เกียรติคุณและมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO” 

ในการนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีในการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ประธานคณะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา 2