เยี่ยมชม TQM

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่ ถนนลาดปลาเค้า เมื่อเร็วๆ นี้