กรุงศรีคว้า 2 รางวัลจากงาน LINE Thailand Awards 2019

นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Affairs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลจากงาน LINE Thailand Awards 2019 ประกอบด้วย 1) รางวัล Most Used Sponsored Stickers สติกเกอร์แบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและประกัน สำหรับสติกเกอร์ชุด “Yeah!! Happy Every Day” ของกรุงศรี และ 2) รางวัล Most Active Watched LINE TV โฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน LINE TV จากความสำเร็จของโฆษณา Krungsri iFIN

สติกเกอร์ ชุด Yeah !!  Happy Every Day สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมส่งมอบความสุขหรือทักทายกันในแต่ละวันอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง LINE นำมาสู่การออกแบบ Krungsri Bear Friends พร้อมข้อความสวัสดีประจำวันต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านส่งมอบความสุขให้คนที่คุณรักได้ทุกๆ วัน สำหรับโฆษณา Krungsri iFIN เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างปรากฏการณ์ทางการเงิน โดยการเปลี่ยนรูปแบบการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม และสร้างประสบการณ์ทางการเงินในโลกดิจิทัลอย่างครบวงจรในรูปแบบ end-to-end digital process