บัตรเครดิตทีเอ็มบี เอาใจนักช้อปออนไลน์ได้คุ้มถึง 2 ต่อ เมื่อช้อปที่ WWW.WATSONS.CO.TH

 บัตรเครดิตทีเอ็มบี รู้ใจนักช้อปให้ช้อปสนุกและคุ้มถึง 2 ต่อ เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน WWW.WATSONS.CO.TH   คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท (ไม่ต้องแลกคะแนนสะสม) เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,500 – 4,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 80 บาท ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืน 600 บาท/บัตร/เดือน หรือรวมสูงสุด 1,200 บาท/บัตร ตลอดรายการ คุ้มที่ 2 รับคะแนน TMB Rewards Plus 3 เท่า สำหรับบัตรเครดิต TMB Absolute Visa Signature เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร ตลอดรายการ รวมรับคะแนนสูงสุด 600 คะแนน/บัตร ตลอดรายการ ลงทะเบียน SMS พิมพ์ TMBWO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558