คณะนักศึกษาวปส. รุ่นที่ 9 ดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสมาคมฯ ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันวินาศภัยณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1