Browsing Tag

ไทยประกันชีวิต รับ Asia Responsible Enterprise Awards 2020

ไทยประกันชีวิต รับ Asia Responsible Enterprise Awards 2020

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล…