Browsing Tag

โมเดลต้นแบบ

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)

เลขาธิการคปภ. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เล็งใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับผู้ประสบภัยในภูมิภาค ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)…