Browsing Tag

โปรแกรมทัวร์สัมผัส 81 ชุมชน

“พิพัฒน์” ดัน “อพท.” ผนึกเครือข่ายรับท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ผุดโปรแกรมทัวร์สัมผัส 81 ชุมชน…

“พิพัฒน์” เปิดตัวท่องเที่ยวโดยชุมชน 81แห่ง สร้างเส้นทางท่องเที่ยวรับวิถี New Normal ในรูปแบบโปรแกรมทัวร์ หลัง อพท.ผนึก 6 สมาคมท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทำงานเชิงรุก เตรียมผนึกภาคี ททท. สสปน.…