Browsing Tag

โซลูชันส์ที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร

พานาโซนิค วาง 3 กลยุทธ์รุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ไลฟ์ โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น กำหนดกลยุทธ์หลักสำหรับการรุกตลาดกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และสังคม…