Browsing Tag

โครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”

คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip” โดยมีผู้บริหาร…