Browsing Tag

แรงไม่หยุด

พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. ยอดขายแรง 1 ชม.โกย 1,500 ล้านบาท

การกลับมาอีกครั้งกับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี โดยมียอดจำหน่ายสูงถึง 1,500 ล้านบาท ใน 1 ชั่วโมงแรก จากวงเงินจำหน่ายรวม 5,000 ล้านบาท สบน. ขอประชาสัมพันธ์ว่า…